Oret e vozitjes dhe koha ne dispozicion

Click on the "Edit" button in the top corner of the screen to edit your slide content.

tek oret e vozitjes futen oraret 4.30 min dhe pushimi 45 minuta 

pastaj vazhdohet me 4.30 te tjera dhe pushimi 9 oresh ose 11 oresh

kjo varet nga koha ne dispozicion qe shfrytezon shoferi gjat punes qe i eshte ngarkuar.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.