Betoniere PompBetoniere

Durres, Shqiperi

Kompania “‘Work Italy’’ në emër të një Klienti të saj të Rëndësishëm Italian, kërkon të punësoj menjëhërë punonjës të profilizuar si më poshtë:

Shofera Me Patent C per kantier ndertimi

Te perdorin: Betoniere, PompaBetoniere, Eskavatorin, Traktorin,

Pages konkurente 2640€


Marrëdhëniet me klientët
Evolucioni personal
Autonomi
Puna Administrative
Ekspertiza Teknike

Përgjegjësite

 • Transportin e betonit të gatshëm
 • 1-2 vjet pervojë pune
 • Njohuri për makineri
 • Njofton mbikqyrësin për problemet (prishjet)e automjetit

Duhet të ketë

 • Katergoria C+( e obligueshme)
 • Cap
 • Kart taografi
 • Arsimi i mesem 
 • Librez Pune

Mirë të kesh

 • 1-2 vjet pervojë pune
 • Te dij italisht
 • Patent Manovratori 

Çfarë është e mrekullueshme për punën?


 • Kontratë pune afatgjate
 • Pagë konkurrente
 • Sigurimi Shëndëtsor
 • Benificionet tjera që parashihen sipas rregullorës së kompanisë
 • Trajnime për Sigurinë dhe shëndetin në punë
 • Përgjegjësitë dhe sfidat reale në një kompani me zhvillim të shpejtë